บทความ

รับบุคลากรประจำออฟฟิศ วุฒิม.3 ม.6ขึ้นไป หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

ภาระงาน/หน้าที่ : ตอนนี้บริษัทเปิดรับในส่วนของเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิต (ไม่ใช่งานขาย)

อิสรามสามารถใส่ผ้าคุมทำงานได้

สัมภาษณ์ทราบผลทันที

***สถานที่ติดต่อ และปฎิบัติงาน***

ไชน่าทาวน์ ศาลายา 111/66 หมู่4 ต.ศาลายา อ.พุทธฑล เทศบาลนครปฐม 73170

ตำแหน่งที่เปิดรับ

-พนักงานต้อนรับ /ทำหน้าที่ต้อนรับและแนะนำผู้ที่มาติดต่อกับบริษัท

-เจ้าหน้าที่ประสานงาน/คอยดูแลและช่วยเหลือส่วนต่างๆของออฟฟิต

-โอเปอเรเตอร์/คอยรับโทรศัพร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่โทรเข้ามาติดต่อและสอบถาม

*รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท ต่อเดือน

***คุณสมบัติผู้สัมภาษณ์***

-รับตั้งแต่วุฒิ กศน, ม.3 ,ม.6,ปวช,ปวส,ปริญญาตรี

-ไม่จำกัดเพศ

-อายุ 18-35 ปี

-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
จะมีคนเทรนงานให้

***เวลาทำงาน ***วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ นักขัตฤกษ์

***เอกสารใช้ในการสัมภาษณ์ (อย่างละ1ใบ)***

1.สำเนาวุฒิการศึกษา

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

***สวัสดิการ***

-เบี้ยขยัน

- โบนัส

***ติดต่อฝ่ายบุคคลโดยตรง***
พี่ตุ้มติ้ม เบอร์ 063-7194373

Id: enootoomtimtoom
***ติดต่อสอบถามได้ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-20.00น.***

***รถโดยสารประจำทาง***
จากอน…

รับบุคลากรประจำออฟฟิศ วุฒิม.3 ม.6!ขึ้นไป หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

ภาระงาน/หน้าที่ : ตอนนี้บริษัทเปิดรับในส่วนของเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิต (ไม่ใช่งานขาย)

อิสรามสามารถใส่ผ้าคุมทำงานได้

สัมภาษณ์ทราบผลทันที

***สถานที่ติดต่อ และปฎิบัติงาน***

ไชน่าทาวน์ ศาลายา 111/66 หมู่4 ต.ศาลายา อ.พุทธฑล เทศบาลนครปฐม 73170

ตำแหน่งที่เปิดรับ

-พนักงานต้อนรับ /ทำหน้าที่ต้อนรับและแนะนำผู้ที่มาติดต่อกับบริษัท

-เจ้าหน้าที่ประสานงาน/คอยดูแลและช่วยเหลือส่วนต่างๆของออฟฟิต

-โอเปอเรเตอร์/คอยรับโทรศัพร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่โทรเข้ามาติดต่อและสอบถาม

*รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท ต่อเดือน

***คุณสมบัติผู้สัมภาษณ์***

-รับตั้งแต่วุฒิ กศน, ม.3 ,ม.6,ปวช,ปวส,ปริญญาตรี

-ไม่จำกัดเพศ

-อายุ 18-35 ปี

-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
จะมีคนเทรนงานให้

***เวลาทำงาน ***วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ นักขัตฤกษ์

***เอกสารใช้ในการสัมภาษณ์ (อย่างละ1ใบ)***

1.สำเนาวุฒิการศึกษา

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

***สวัสดิการ***

-เบี้ยขยัน

- โบนัส

***ติดต่อฝ่ายบุคคลโดยตรง***
พี่ตุ้มติ้ม เบอร์ 063-7194373

Id: enootoomtimtoom
***ติดต่อสอบถามได้ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-20.00น.***

***รถโดยสารประจำทาง***
จากอน…

รับบุคลากรประจำออฟฟิศ วุฒิม.3 ม.6ขึ้นไป หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์

ภาระงาน/หน้าที่ : ตอนนี้บริษัทเปิดรับในส่วนของเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิต (ไม่ใช่งานขาย)

อิสรามสามารถใส่ผ้าคุมทำงานได้

สัมภาษณ์ทราบผลทันที

***สถานที่ติดต่อ และปฎิบัติงาน***

ไชน่าทาวน์ ศาลายา 111/66 หมู่4 ต.ศาลายา อ.พุทธฑล เทศบาลนครปฐม 73170

ตำแหน่งที่เปิดรับ

-พนักงานต้อนรับ /ทำหน้าที่ต้อนรับและแนะนำผู้ที่มาติดต่อกับบริษัท

-เจ้าหน้าที่ประสานงาน/คอยดูแลและช่วยเหลือส่วนต่างๆของออฟฟิต

-โอเปอเรเตอร์/คอยรับโทรศัพร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่โทรเข้ามาติดต่อและสอบถาม

*รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท ต่อเดือน

***คุณสมบัติผู้สัมภาษณ์***

-รับตั้งแต่วุฒิ กศน, ม.3 ,ม.6,ปวช,ปวส,ปริญญาตรี

-ไม่จำกัดเพศ

-อายุ 18-35 ปี

-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
จะมีคนเทรนงานให้

***เวลาทำงาน ***วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ นักขัตฤกษ์

***เอกสารใช้ในการสัมภาษณ์ (อย่างละ1ใบ)***

1.สำเนาวุฒิการศึกษา

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

***สวัสดิการ***

-เบี้ยขยัน

- โบนัส

***ติดต่อฝ่ายบุคคลโดยตรง***
พี่ตุ้มติ้ม เบอร์ 063-7194373

Id: enootoomtimtoom
***ติดต่อสอบถามได้ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-20.00น.***

***รถโดยสารประจำทาง***
จากอน…

รับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิม.3 ม.6ขึ้นไป หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

ภาระงาน/หน้าที่ : ตอนนี้บริษัทเปิดรับในส่วนของเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิต (ไม่ใช่งานขาย)

อิสรามสามารถใส่ผ้าคุมทำงานได้

สัมภาษณ์ทราบผลทันที

***สถานที่ติดต่อ และปฎิบัติงาน***

ไชน่าทาวน์ ศาลายา 111/66 หมู่4 ต.ศาลายา อ.พุทธฑล เทศบาลนครปฐม 73170

ตำแหน่งที่เปิดรับ

-พนักงานต้อนรับ /ทำหน้าที่ต้อนรับและแนะนำผู้ที่มาติดต่อกับบริษัท

-เจ้าหน้าที่ประสานงาน/คอยดูแลและช่วยเหลือส่วนต่างๆของออฟฟิต

-โอเปอเรเตอร์/คอยรับโทรศัพร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่โทรเข้ามาติดต่อและสอบถาม

*รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท ต่อเดือน

***คุณสมบัติผู้สัมภาษณ์***

-รับตั้งแต่วุฒิ กศน, ม.3 ,ม.6,ปวช,ปวส,ปริญญาตรี

-ไม่จำกัดเพศ

-อายุ 18-35 ปี

-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
จะมีคนเทรนงานให้

***เวลาทำงาน ***วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ นักขัตฤกษ์

***เอกสารใช้ในการสัมภาษณ์ (อย่างละ1ใบ)***

1.สำเนาวุฒิการศึกษา

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

***สวัสดิการ***

-เบี้ยขยัน

- โบนัส

***ติดต่อฝ่ายบุคคลโดยตรง***
พี่ตุ้มติ้ม เบอร์ 063-7194373

Id: enootoomtimtoom
***ติดต่อสอบถามได้ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-20.00น.***

***รถโดยสารประจำทาง***
จากอน…

รับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิม.3 ม.6ขึ้นไป หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

ภาระงาน/หน้าที่ : ตอนนี้บริษัทเปิดรับในส่วนของเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิต (ไม่ใช่งานขาย)

อิสรามสามารถใส่ผ้าคุมทำงานได้

สัมภาษณ์ทราบผลทันที

***สถานที่ติดต่อ และปฎิบัติงาน***

ไชน่าทาวน์ ศาลายา 111/66 หมู่4 ต.ศาลายา อ.พุทธฑล เทศบาลนครปฐม 73170

ตำแหน่งที่เปิดรับ

-พนักงานต้อนรับ /ทำหน้าที่ต้อนรับและแนะนำผู้ที่มาติดต่อกับบริษัท

-เจ้าหน้าที่ประสานงาน/คอยดูแลและช่วยเหลือส่วนต่างๆของออฟฟิต

-โอเปอเรเตอร์/คอยรับโทรศัพร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่โทรเข้ามาติดต่อและสอบถาม

*รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท ต่อเดือน

***คุณสมบัติผู้สัมภาษณ์***

-รับตั้งแต่วุฒิ กศน, ม.3 ,ม.6,ปวช,ปวส,ปริญญาตรี

-ไม่จำกัดเพศ

-อายุ 18-35 ปี

-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
จะมีคนเทรนงานให้

***เวลาทำงาน ***วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ นักขัตฤกษ์

***เอกสารใช้ในการสัมภาษณ์ (อย่างละ1ใบ)***

1.สำเนาวุฒิการศึกษา

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

***สวัสดิการ***

-เบี้ยขยัน

- โบนัส

***ติดต่อฝ่ายบุคคลโดยตรง***
พี่ตุ้มติ้ม เบอร์ 063-7194373

Id: enootoomtimtoom
***ติดต่อสอบถามได้ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-20.00น.***

***รถโดยสารประจำทาง***
จากอน…

รับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิม.3 ม.6 ขึ้นไป หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

ภาระงาน/หน้าที่ : ตอนนี้บริษัทเปิดรับในส่วนของเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิต (ไม่ใช่งานขาย)

อิสรามสามารถใส่ผ้าคุมทำงานได้

สัมภาษณ์ทราบผลทันที

***สถานที่ติดต่อ และปฎิบัติงาน***

ไชน่าทาวน์ ศาลายา 111/66 หมู่4 ต.ศาลายา อ.พุทธฑล เทศบาลนครปฐม 73170

ตำแหน่งที่เปิดรับ

-พนักงานต้อนรับ /ทำหน้าที่ต้อนรับและแนะนำผู้ที่มาติดต่อกับบริษัท

-เจ้าหน้าที่ประสานงาน/คอยดูแลและช่วยเหลือส่วนต่างๆของออฟฟิต

-โอเปอเรเตอร์/คอยรับโทรศัพร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่โทรเข้ามาติดต่อและสอบถาม

*รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท ต่อเดือน

***คุณสมบัติผู้สัมภาษณ์***

-รับตั้งแต่วุฒิ กศน, ม.3 ,ม.6,ปวช,ปวส,ปริญญาตรี

-ไม่จำกัดเพศ

-อายุ 18-35 ปี

-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
จะมีคนเทรนงานให้

***เวลาทำงาน ***วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ นักขัตฤกษ์

***เอกสารใช้ในการสัมภาษณ์ (อย่างละ1ใบ)***

1.สำเนาวุฒิการศึกษา

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

***สวัสดิการ***

-เบี้ยขยัน

- โบนัส

***ติดต่อฝ่ายบุคคลโดยตรง***
พี่ตุ้มติ้ม เบอร์ 063-7194373

Id: enootoomtimtoom
***ติดต่อสอบถามได้ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-20.00น.***

***รถโดยสารประจำทาง***
จากอน…

รับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิ ม.3 ม.6 ขึ้นไป หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

ภาระงาน/หน้าที่ : ตอนนี้บริษัทเปิดรับในส่วนของเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิต (ไม่ใช่งานขาย)

อิสรามสามารถใส่ผ้าคุมทำงานได้

สัมภาษณ์ทราบผลทันที

***สถานที่ติดต่อ และปฎิบัติงาน***

ไชน่าทาวน์ ศาลายา 111/66 หมู่4 ต.ศาลายา อ.พุทธฑล เทศบาลนครปฐม 73170

ตำแหน่งที่เปิดรับ

-พนักงานต้อนรับ /ทำหน้าที่ต้อนรับและแนะนำผู้ที่มาติดต่อกับบริษัท

-เจ้าหน้าที่ประสานงาน/คอยดูแลและช่วยเหลือส่วนต่างๆของออฟฟิต

-โอเปอเรเตอร์/คอยรับโทรศัพร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่โทรเข้ามาติดต่อและสอบถาม

*รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท ต่อเดือน

***คุณสมบัติผู้สัมภาษณ์***

-รับตั้งแต่วุฒิ กศน, ม.3 ,ม.6,ปวช,ปวส,ปริญญาตรี

-ไม่จำกัดเพศ

-อายุ 18-35 ปี

-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
จะมีคนเทรนงานให้

***เวลาทำงาน ***วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ นักขัตฤกษ์

***เอกสารใช้ในการสัมภาษณ์ (อย่างละ1ใบ)***

1.สำเนาวุฒิการศึกษา

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

***สวัสดิการ***

-เบี้ยขยัน

- โบนัส

***ติดต่อฝ่ายบุคคลโดยตรง***
พี่ตุ้มติ้ม เบอร์ 063-7194373

Id: enootoomtimtoom
***ติดต่อสอบถามได้ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-20.00น.***

***รถโดยสารประจำทาง***
จากอน…